Friday, 9 December 2011

Perkataan banyak makna

            Perkataan                      Makna                                       

1.       kemas                            i.  rapi                               
                                               ii.  erat                               
          Ayat :  i.   Rumahnya sentiasa kemas.
                     ii.  Adik memegang tangan ibu dengan kemas.

2.       lanjut                            i.  panjang                           
                                              ii.  mendalam                       
          Ayat :  i.  Dia masih kelihatan muda walaupun usianya telah lanjut.
                     ii.  Cikgu akan menjelaskannya dengan lebih lanjut.

3.       jalan                             i.  tempat lalu lintas            
                                             ii.  cara menyelesaikan sesuatu perkara                                              
         Ayat :  i.  Jalan ke Kampung Aman akan diperlebar.
                    ii.  Mereka masih ada jalan untuk menyelesaikan perkara itu.

4.      pusat                           i.  tumpuan pelbagai kegiatan           
                                            ii. di tengah-tengah                
           Ayat : i.  Universiti itu merupakan pusat pengajian tinggi yang terkenal di Malaysia.
                     ii.  Rumah setinggan di pusat bandar itu akan dirobohkan.

5.      larut                            i.  menjadi cair                      
                                           ii.   telah jauh                         
          Ayat :  i.  Gula yang dimasak itu masih belum larut.
                     ii.  Dia masih belum tidur walaupun telah larut malam.

6.     anggota                       i.  bahagian tubuh                  
                                          ii.  ahli                                    
        Ayat :  i.  Sebahagian daripada anggota badannya telah lumpuh.
                    ii.  Sukiman berminat menjadi anggota bomba.

7.     makan                        i.  memamah serta menelan makanan                                                                
                                         ii.  memerlukan masa             
        Ayat :  i.  Kami sekeluarga selalu makan malam mengikut waktunya.
                   ii.  "Kerja-kerja membaiki jambatan itu makan masa yang lama," kata jurutera itu.

8.     besar                          i.  tidak kecil                          
                                          ii.  penting                            
        Ayat :  i.  Rumah orang kaya itu sungguh besar.
                    ii.  Mereka datang membawa hajat yang besar.

9.     kawat                        i.  berbaris                             
                                         ii.  dawai                                
       Ayat :  i. Latihan kawat sedang diadakan di padang itu.
                  ii. Bapa membeli kawat berduri untuk membuat pagar.
     

10.  tua                              i.  lanjut usia                         
                                          ii. sudah hampir masak         
        Ayat :  i.  Nenek masih kuat walaupun sudah tua.
                    ii.  Buah-buahan yang sudah tua itu perlu dipetik.
  

No comments:

Post a Comment