Friday, 9 December 2011

Contoh Aktiviti Pengayaan Bahasa Melayu

Kemahiran Berbahasa:

Menulis
8.1 1 (i)  Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberi.

Cadangan Strategi P&P :

1. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.
2. Guru mengadakan kuiz kumpulan.
3. Murid diminta menyenaraikan seberapa banyak perkataan daripada perkataan PELAJARAN.
4. Kumpulan yang mendapat markah paling banyak dikira menang.
5. Murid diminta menyenaraikan kata-kata yang mempunyai banyak makna.
6. Murid meneliti perkataan dalam kamus dan mencari makna lain bagi perkataan tersebut.
7. Murid membina ayat dengan perkataan tersebut di dalam buku tulis mereka.
8. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

Cadangan Jawapan:
Perkataan yang dapat dibina daripada perkataan PELAJARAN ialah :
 • ela                                    
 • era
 • epal
 • lanar
 • lelap
 • eja
 • lena
 • ran
 • lapar
 • apa
 • ana
 • arena
 • aral
 • ajar
(Terima semua perkataan yang betul)

1 comment: