Thursday, 24 November 2011

Pengajaran Bahasa Melayu Tahun 4

Tajuk  :  Alam Ceria Kita Selesa.

1.  Kemahiran Berbahasa :
     Mendengar dan Bertutur :
     4.3 Aras 2 (i)   Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik.
    4.3 Aras 3 (i)   Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas.

2.  Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran :
     1.  Guru menunjukkan gambar kawasan tempat tinggal yang kotor dan membincangkannya dengan murid.
                                      
    2.  Murid diminta membayangkan keadaan diri mereka jika hidup di kawasan seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
    3.  Secara berkumpulan, murid-murid diminta berbincang tentang :
         - Sebab keadaan seperti dalam gambar berlaku.
         - Tindakan untuk mengubah keadaan dalam gambar.
         - Apa akan berlaku jika keadaan seperti dalam gambar berterusan.
    4.  Ketua setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan.
    5.  Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

No comments:

Post a Comment