Thursday, 24 November 2011

Bahasa Melayu Tahun 4

Tajuk :  Pengalaman di Gunung Machincang  (Buku Teks Halaman 88)

1.  Kemahiran Berbahasa:
    1.2 Aras 1 (ii)    Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat
    1.4 Aras 1 (i)     Memilih serta menggunakan kata ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
    1.4 Aras 1 (ii)    Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.
    1.4 Aras 1 (iii)   Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaaan.

2.  Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran :
     1.  Guru menunjukkan gambar tempat-tempat pelancongan.  Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat-tempat tersebut.
     2.  Murid memberikan pandagan untuk melihat sejauh manakah murid ingin melawat tempat-tempat yang telah diperkatakan itu.
     3.  Murid diminta membina soalan berkaitan dengan topik yang dibincangkan sebelum mengemukakannya di hadapan kelas.
     4.  Secara berpasangan, murid diminta berlakon; seorang murid menjadi ibu atau bapa dan seorang lagi menjadi anak.
     5.  Murid bersoal jawab dan berbincang tentang gambar-gambar yang dipaparkan.
     6.  Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

3.  Cadangan Jawapan :

     1. Contoh soalan :  - Di manakah letaknya Gunung Machincang?   
                                     -  Cantikkah tempat itu?        
                                    - Berapakah harga tiket untuk menaiki kereta kabel itu?

     2.  Guru meminta murid mengemukakan soalan kepada rakan-rakan di hadapan kelas.

     3.  Permintaan yang sesuai : - Bolehkah kita menaiki kereta kabel itu?    
                                                  -  Bolehkah kamu tinggikan laras bunyi televisyen itu?   
                                                  - Bolehkah ambilkan gambar kami berdua?

4.  Murid menunjukkan mimik muka :
         - Merayu (memujuk untuk menaiki kereta kabel).
        - Gembira (berjaya memujuk bapa untuk menaiki kereta kabel).

5.  Menyatakan keinginan :
        - Ibu, saya ingin menyertai lawatan sekolah.
       -  Ayah, saya belum pernah pergi ke tempat itu.
       - Ayah, berilah saya peluang untuk menyertai lawatan itu.

No comments:

Post a Comment