Sunday, 11 December 2011

7.  senjang
     maksud :  berbeza
     takrif     :  tidak serupa sama sekali; berlainan
     ayat      :  Walaupun latar belakang mereka senjang sekali, mereka tetap berkawan baik

8.  selo
    
    maksud : sejenis alat muzik
    takrif     : alat muzik seperti biola yang diletakkan di antara lutut ketika memainkannya
    ayat      : Semuanya bergembira di pesta itu, ada yang menyanyi diiringi oleh permainan piano, selo, dram dan sebagainya.

9.  sengkela
    maksud : sengkang kaki
   takrif     : kayu untuk menyengkang kaki gajah dan sebagainya
   ayat      :  Sengkela tidak lagi dipasang pada kaki gajah-gajah itu.

10.  semu
       maksud :  bukan yang sebenarnya
      takrif     :  hanya rupanya saja seperti benar-benar,tidak sesungguhnya
     ayat       :  Mereka berasa tertipu kerana itu cuma merupakan kedamaian yang semu.

11.  sengkak
      maksud :  segah
      takrif    :  sesak dalam perut kerana kenyang
      ayat     :  Kerana makan terlalu banyak, dia berasa sengkak dan tidak boleh bergerak dengan aktif.
 

No comments:

Post a Comment