Monday, 24 October 2011

Pengajaran bahasa melalui lagu.
Lagu tiga kupang-salah sebuah lagu tradisional yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. Contoh untuk topik tatabahasa - kata nama, penjodoh bilangan, ayat tunggal, ayat majmuk dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment