Sunday, 13 November 2011

Kata Nama Khas

- Ialah perkataan yang digunakan untuk menyebut nama manusia, haiwan, benda dan tempat.

Contoh :
Kata Nama Khas manusia -
              
       Aznil Nawawi                             Salena Gomez           
Kata Nama Khas haiwan -   
     Sang Singa         Sang Rusa

Kata Nama Khas benda -
                                      
             
  Kamus  Newbie Internet       Nokia                                  Proton      


Kata Nama Khas tempat -

        
Stadium Merdeka                     Bukit Bendera             Lebuh Acheh                           

 

No comments:

Post a Comment