Saturday, 5 November 2011

Sistem Bahasa

Kata Nama Am

Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan nama manusia, haiwan, benda dan tempat secara am atau umum.

 
Guru, murid


Contoh :
i.  Kata nama am untuk manusia -                                                                                                                                

                                         


 ii. Kata nama am untuk haiwan - contoh:

 

iii.  Kata nama am untuk benda ;  contoh -
Beca


                                                                              

 iv. Kata nama am untuk tempat ; contoh -
     

No comments:

Post a Comment